نحوه هزینه کرد ۴ میلیون تن قیر در سال ١۴٠٠ مشخص شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه کرد ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر در سال ١۴٠٠ را مشخص کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir