ارتباط صنعت و دانشگاه به جای شعار به عمل تبدیل شود

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری