واکنش منتقد آمریکایی ترامپ به حضور ظریف در فرانسه: او بی جهت جایی نمی رود!

الف
در حال انتقال به منبع خبر