گزارش تصویری از سفر فرمانده نیروی انتظامی کشور به استان فارس

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
در حال انتقال به منبع خبر