معافیت تمامی واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز

نمایندگان مجلس در جلسه علنی (شنبه) واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) را معاف کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir