برکناری وزیر بهداشت بولیوی در پی اتهام فساد در خرید دستگاه های تنفسی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری