عاقبت سهام پدیده شاندیز چه می شود؟

سهام شرکت پدیده شاندیز در ماه های اخیر نوسان بسیاری داشته و سقوط قیمت سهام این شرکت باعث اعتراض سهامداران شده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir