مدیرعامل سایپا به عضویت هیات رئیسه در آمد

نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه مشخص شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir