کیا مهستان از زیر مجموعه‌های "خبهمن" در ۱۲ ماهه به سود خالص ۸۱۹۳ میلیارد ریالی رسیده که مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۸ میلیارد ریال بود

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir