موجودات فضایی و اعتماد انتخاباتی

هرچه اعتقاد آمریکاییان به بازدید موجودات فضایی از زمین بیش‌تر باشد، احتمال اینکه باور نداشته باشند جو بایدن پیروز مشروع انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 است در آنها بیش‌تر می‌شود. هم‌زمان با افزایش تئوری‌های توطئه در آمریکا، ما انتظار داریم اعتماد عمومی نسبت به انتخابات‌ها به همان نسبت کاهش یابد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir