کمک های نقدی و غیرنقدی مردم به سیل زدگان از ۲۵ میلیارد تومان گذشت

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر