جمهوری دومینکن در مرز با هایئتی حصار می‌کشد

لوئیز ابینادر رئیس جمهور دومنیکن، گفت این جمهوری امسال ساخت دیوار در امتداد ۳۷۶ کیلومتری مرز خود با هائیتی را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی آغاز می‌کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir