دشمن واقعی ایران در منطقه گرگ در لباس میش / داعش ساخته امریکا و انگلیس و اسراییل و عربستان و ترکیه / در حال حاضر مدیریت راهبردی داعش را ترکیه بدست گرفته است / داعش عاملی برای تشکیل مجدد حکومت عثمانی اردوغان / خلافت عثمانی و عوامل انقراض آن

در حال انتقال به منبع خبر