ترامپ به اعضای دولتش نیزحمله کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری