تراکم مصوبات در بازار سرمایه

هفته جاری، هفته تراکم مصوبات و اخبار ساختاری بود. پرحاشیه ترین این مصوبات را باید انتشار پیوست صورت جلسه هیئت مدیره سازمان با عنوان «تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون اوراق بهادار» جهت مشخص نمودن انواع فعالیت‌های اغواگرانه در بازار دانست.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir