با هم ببینیم| دفاع رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت مستمری و یارانه معیشتی به مددجویان سازمان در مقابل تعبیر این امر به پولپاشی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری