وزیر دفاع آمریکا: در سوریه می مانیم

تابناک
در حال انتقال به منبع خبر