شاخص ظرف گذشت ۳۶ دقیقه از بازار به عدد ۱.۲۵۱.۴۱۱ رسید

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir