عملیات بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده در سیل خوزستان با حضور استاندار آغاز شد

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر