تبدیل وضعیت ایثارگران از قراردادی و شرکتی به رسمی قطعی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری