معترضین آمریکایی توسط ترامپ تهدید شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری