تکذیب صحبت های آگوئرو درباره مسی و رونالدو

پارس فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر