کمبود جدی تهران در بخش سرانه های خدماتی و توسعه زیر ساخت ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری