کاهش ظرفیت پذیرش هواپیماها از امروز

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری