پیکر ملا مهدی سکرانی شاعر خوزستانی تشییع و به خاک سپرده شد

در حال انتقال به منبع خبر