۱۲۶ هزار تن گندم به مراکز خرید استان بوشهر تحویل داده شد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر