مواضع صریح روحانی درباره ماهواره و جمع آوری دیش ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری