تکلیف مجلس برای شفاف سازی کلیه اطلاعات شرکت های دولتی و غیردولتی/ مجازات حبس برای استنکاف کنندگان از قانون

نمایندگان مردم در خانه ملت، کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورتهای مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir