بهره برداری از توپخانه لیزری سپاه/ بارش گلوله لیزری بر سر تروریست ها

الف
در حال انتقال به منبع خبر