30 واحد تولیدی راکد قم به مدار تولید بازگشت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری