آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت جانباختگان در وقایع اخیر

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری