جایی که هیچ اقراری نباشد پزشکی قانونی بازوی توانمند قاضی است

تهران -ایرنا- معاون اول قوه قضاییه گفت: قاضی بر پایه شواهد و قراین و نیز مسایل علمی و کارشناسی یقین حاصل می‌کند که حکم یک پرونده را صادر کند اما جایی که هیچ بینه ( دلیل ) و اقراری وجود ندارد پزشکی قانونی بازوی توانمند قاضی می‌شود و گاهی صدور رأی تنها منحصر به نظر پزشکی قانونی خواهد شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir