گسترش همکاری‌های ترکمنستان با سازمان ملل در امور مهاجرت

ترکمنستان قصد دارد همکاری خود را با سازمان بین المللی در امور مهاجرت توسعه دهد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir