دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت توسط کارفرما غیرقانونی است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری