بازی Call of Duty: Modern Warfare دارای یک حالت جالب دو به دو با نام Gunfight خواهد بود

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر