آقای احمد خاتمی! بفرمایید این هم دو قطبی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری