فقدان دانش مدیریت ریسک از بزرگ ترین نقاط ضعف مدیران کشور است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری