نخستین مزرعه خورشیدی در دریا ساخته می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری