دلایل کم شدن تولید بادام زمینی!

احمدی گفت: ممنوع بودن ثبت سفارش بادام هندی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، باعث شد سالیانه ۱۵ تا ۲۰ هزار تن بادام هندی قاچاق وارد کشور شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir