فیلم/مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی؛ خیلی دور، کمی نزدیک

با وجود همه وعده های مسئولین مرغ با قیمت مصوب هنوز متاعی کمیاب است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir