امیرعبداللهیان: نمایش ساختگی سازش با تل آویو صرفاً هدف انتخاباتی دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
باشگاه خبرنگاران ( ۱۲)

خراطی چوب