سردار سلامی: سپاه با احساس مسئولیت در میدان مقابله با کرونا قرار گرفته است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری