کنایه سنگین مهاجرانی به جان بولتون بعد از اخراج از کاخ سفید

الف
در حال انتقال به منبع خبر