تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق

مجلس به دولت اجازه داد تا با فروش اموال و دارایی‌های خود تا سقف 300 هزار میلیارد ریال نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای و نوسازی شبکه‌های فرسوده برق اقدام کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir