ترامپ: نبرد علیه طالبان شدت می یابد

الف
در حال انتقال به منبع خبر