اختصاص اعتبار یک میلیارد ریالی جهت تامین آب شرب در مازندران

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری