اختصاص بالغ بر ۳۰ درصد بنادر صیادی کشور به استان هرمزگان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری