بیرجند| "ماخونیک" یکی از هفت روستای شگفت انگیز دنیا به روایت تصویر

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر