تکریم ارباب رجوع از مهمترین اولویت های نماینده عالی دولت در شوشتر است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری