می توان بلیط مترو را به ۵ هزار تومان رساند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری